5 jaar garantie op alle producten!

ContiTech Power Transmission Group - Automotive Aftermarket

De producten van ContiTech voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en zijn vervaardigd op basis van de meest geavanceerde productieprocessen en materialen. Daarom zijn we de voorkeurs-OEM voor een groot aantal voertuigfabrikanten en zijn we ISO 9001:2008-, ISO/TS 16949:2009-, ISO 50001:2011- en ISO 14001-gecertificeerd.

Aangezien we overtuigd zijn van de kwaliteit van onze producten, garanderen we dat alle producten van ContiTech Power Transmission Group van het Automotive Aftermarket-productgamma die voor personenwagens worden gebruikt, in overeenstemming met de huidige technische normen geen gebreken vertonen.

De garantie geldt uitsluitend voor garages en werkplaatsen in deelnemende landen* voor een tijdspanne van 5 jaar vanaf de inbouwdatum van het product. Indien ons product een materiaal- of fabricagefout vertoont, zullen we het gebrekkige product van ContiTech herstellen of vervangen. De garantieclaim wordt behandeld via de dealer bij wie het product is gekocht. Het aankoopbewijs van het onderdeel/de onderdelen en de datum van de montage moeten worden meegedeeld.

Een werkplaats mag enkel een claim indienen als ze zich eenmalig op deze pagina heeft geregistreerd en de garantievoorwaarden heeft aanvaard. De garantie geldt enkel voor producten die gemonteerd zijn na de registratiedatum. De eigenaar van de garantie stemt ermee in dat zijn gegevens door ons, uitsluitend met het oog op interne evaluatie, worden gebruikt en geeft toestemming om de ContiTech Newsletter via e-mail op het geregistreerde adres te ontvangen (de eigenaar mag deze toestemming intrekken). De gebruiker kan zijn bewaarde gegevens steeds wissen. Ten gevolge daarvan vervallen alle rechten van de garantie automatisch.

Het product moet gemonteerd zijn door een gekwalificeerde vakman (autowerkplaats). De garantie geldt niet als de producten gebrekkig werden gemonteerd of behandeld of als de specificaties van de autofabrikant (bv. vervangingsintervallen, herstellings- en onderhoudsinstructies) niet werden nageleefd. De garantie zal evenmin gelden als het product niet naar behoren werkt ten gevolge van normale slijtage, externe factoren (vreemd lichaam, verontreiniging door vloeistoffen enz.) of onjuiste werkings-/omgevingsvoorwaarden (bv. tunen, racen).

Deze bijkomende fabrieksgarantie tast uw wettelijke rechten niet aan. Deze garantie wordt beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitzondering van de bepalingen van het internationale privaatrecht en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken.

* 47 Europese landen, zie registratieformulier voor lijst van deelnemende landen