TechnicalNews

No. 57 • 03/2017

TechnicalNews

5letá záruka je tady

Servisy si mohou kliknutím myši zajistit dodatečnou bezpečnost a prodejní argumenty. „5letá záruka na všechny výrobky ContiTech používané v osobních vozidlech z programu produktů Automotive Aftermaket“, tak zní jasný slib, který si mohou servisy ze 47 zúčastněných zemí zcela jednoduše zajistit jednorázovou registrací na domovské stránce ContiTech.

Pod odkazem www.contitech.de/5 je taková bezplatná registrace možná v 16 jazycích. Záruka platí od okamžiku přihlášení. Pokud by výrobek vykazoval materiálový nebo výrobní defekt, pak společnost ContiTech provede opravu nebo zajistí náhradu. Záruka se netýká normálního opotřebení, nedodržování zadání výrobce nebo cizího vlivu, jako např. neodborného používání. Nároky na záruku budou vyřízeny přes prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Přitom je třeba pomocí příslušných dokladů prokázat nákup dílů a datum montáže. Výrobek musí být kromě toho namontován kvalifikovaným a odborným personálem.

Servisy se mohou přesvědčit o této nové servisní nabídce: Téměř 1 000 zájemců se již online zaregistrovalo – a rychlost přihlašování neustále stoupá. Kladné reakce nepřicházejí náhodou, shledává Sales Manager Christian Pfiz: „Zaregistrované servisy díky příslibu záruky získají bezpečnost a výrobky v kvalitě OEM. Současně vám předáme certifikát, který můžete využít v rámci dodatečné reklamní a marketingové kampaně. Budete tak jako podnik přímo seznámeni s vysoce kvalitními výrobky.“ Navíc účastníkům e-mailem zasíláme čtvrtletní zpravodaj s informacemi o nových výrobcích a s cennými servisními tipy.


 

No. 57


Archiv

Kontakt - TechnicalNews
ContiTech Antriebssysteme GmbH
Automotive Replacement · Robert Franz
Philipsbornstraße 1· D-30165 Hannover
Tel. : +49(0) 511 938-5732
robert.franz@continental.com · www.continental-engineparts.com